Claus Hjortings blog

Velkommen til min side, hvor du kan følge med i min valgkamp frem mod valget i Rudersdal i November.

Følg mig på Facebook eller læs mere om mig under Om Claus.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 1:15

| 3 kommentarer »

06  Sep
Klagesager

Læs debatindlæggene her.

 

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 18:55

| Ingen kommentarer »

Rudersdal kommune har indgået en aftale om at bruge det tidligere skolehjem Skovly som asylcenter i foreløbig 2 år. Skovly ligger som nabo til Gl. Holte Boligselskabs afdelinger på Malmbergsvej og Skovkanten og der har allerede været rejst bekymringer omkring konsekvenserne.

Med en verden i flammer er det uundgåeligt, at en del flygtninge vil søge til Danmark. Og Rudersdal har som de fleste andre kommuner pligt til at tage imod flygtninge, så vores opgave i kommunen og senere i boligselskaberne er at tage godt imod dem, så opholdet og integrationen kan gå bedst muligt.

Det er imidlertid afgørende, at naboernes bekymringer tages alvorlig og besvares, og at problemer tages i opløbet. Jeg arbejder derfor på sammen med Rudersdal kommune på at afholde to arrangementer dels om kort tid et informationsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål dels i januar et besøg for alle interesserede på Skovly. Gl. Holte Boligselskab vil også arbejde på at få et formaliseret samarbejde med ledelsen af asylcenteret.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 9:09

| Ingen kommentarer »

Vi blev enige med Rema om de kommercielle vilkår i efteråret 2013. Det viste sig desværre, at den nødvendige tilbygning krævede en lokalplan. Og den slags tager tid, men lokalplanen for Malmbergsvej 1-3 den 29. oktober 2014.

Så det har været en lang proces fra den gamle “købmand” lukkede og til i dag. Men nu er vi i opløbet. Om alt går vel – det vil sige, hvis vi får de kommunale tilladelser på plads, så begynder byggeriet først i det nye år med åbning i 2 kvartal 2015.

Der vil løbende komme orienteringer og invitationer til byggestart, rejsegilde og indvielse af butikken. Og vi gælder os til at byde velkommen.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 8:57

| 6 kommentarer »

 

Der er 3 områder, hvor det halter i Rudersdal i følge Dansk Industris undersøgelse af det lokale erhvervsklima:

Rudersdal er:

  • nr. 88 i Information og Kommunikation
  • nr. 82 i Fysisk planlægning og
  • nr. 66 i sagsbehandling

Det er – for at sige det lige ud –  ringe, men det er også noget der kan ændres uden, at det koster forfærdelig mange penge. Det er et spørgsmål om at præge forvaltningen, så den ser sig selv som en serviceenhed for erhvervslivet – ikke en stopklods.

Det kræver en ny retning – og en ny borgmester.

 

 

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:25

| Ingen kommentarer »

 

Jens Ive i april: Lavere skat = ringere service
Jens Ive i september: Lad os sætte indkomstskatten ned
Jens Ive i debat i går: Skattelettelser i de kommende år er ikke muligt
Venstre plakater i dag: “Stem skatten ned”

Det taler for sig selv – Stem på den ægte vare – Stem på Det Konservative Folkeparti.

 

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 21:28

| Ingen kommentarer »

Her op til valget har jeg og Det Konservative Folkeparti brugt en del tid på at tale om et bedre erhvervsklima i Rudersdal Kommune.

Hvorfor illustreres meget godt af omtalen af Nærum Stormarked/Superbest ansøgning om tilladelse til at udvide forretningen med 700 m2, man kan få personlig betjening i afdelingerne for fisk, ost, delikatesse og slagteren. Det ønske afvises totalt af Socialdemokraternes Jens Bruhn, som synes, at med en Netto på Nærum Vænge Torv, så “vil der være rigeligt med dagligvarehandel på Torvet” (Rudersdal Avis den 11/11) selv om Superbest lukker.

Det er selvfølgelig fuldstændig forkert. Det vil være alt ødelæggende for Nærum Vænge, hvis Superbest ikke kan få lov til at udvikle sig, så de kan klare sig i den stigende konkurrence med discount forretninger. Det kræver at Superbest får lov til at drive en forretning, hvor der kan ydes en anden og bedre service end i en discount forretning.

Derfor skal vi behandle Superbest ansøgning seriøst og positivt og arbejde for at finde en løsning, som gør, at Nærum Vænge kan bibeholdes som et stort handelstorv og at de rekreative formål på de tilstødende grønne arealer fortsat kan foregå. Vi skal ikke gå ud med “totale afvisninger”.

Superbest på Nærum Vænge

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:10

| 6 kommentarer »

Thomas Lesly, der både er medlem af kommunalbestyrelsen og kandidat for Venstre, hævder, at “de konservative mener, at Skoleparken er en “ghetto”.

Det er jo en stærk påstand at slynge ud i valgkampen. Der er kun et problem: Det passer ikke. Det Konservative Folkeparti mener ikke og har aldrig sagt, at Skoleparken – eller noget andet område i Rudersdal – er en “ghetto”.

Og jeg burde vide det. Jeg bor selv på Malmbergsvej. Jeg er formand for Gl. Holte Boligselskab, som Skoleparken er en del af. Jeg er kandidat for de konservative. Og jeg bor altså ikke i en “ghetto”.

Det Konservative Folkeparti har tilladt sig at sige, at vi ikke mener, at der er behov for yderligere almene boliger i Kajerød, bl.a. fordi der er mange i forvejen. Og jeg synes personligt ikke, at almene boliger skal placeres som led i studehandler som her, hvor det var betalingen for at Socialdemokraterne ville stemme for nedsættelsen af indkomstskatten.

Hvad det har at gøre med Gl. Holte og Skoleparken ved jeg ikke, og det er beskæmmende, at Venstre vil føre valgkamp på et så ringe niveau.

Indstik

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 23:17

| Ingen kommentarer »

Eller affaldsafgiften, der ikke ville betales!

Ja, den gamle sangtitel faldt mig ind, da min kone Lise Lotte her til morgen fik brev fra kommunen om affaldsafgift.

Lise Lotte har et cvr.nr., fordi hun har en lille webbutik med børnetøj, og hun fik for et stykke tid siden en opkrævning på affaldsgebyr. Den gik hun og sundede sig noget over, så der nåede også at komme en rykker, før den blev betalt.

Her 4 dage senere kom posten så med et brev fra Rudersdal Kommune, som refunderer hele betalingen som: “For meget betalt affaldsgebyr”…

Nogen forklaring? Næh.

Nogen logik? Næh.

Mon der kommer et næste kapitel, hvor kommunen tager gebyret til inkasso?

Det kan vist gøres smartere, mere gennemsigtigt og billigere. For det er jo ikke gratis for kommunen at sende 3 breve, modtage indbetalingen og returnere den.

 

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:57

| Ingen kommentarer »

Når vi i Det Konservative Folkeparti kalder Rudersdal for “mere end et sted vi bor”, så sigter vi bl.a. til, at erhvervslivet i kommunen er blevet forbigået i de mange år, hvor fokus mest har været på Rudersdal som “bokommune”.

Det ser man mange steder dels i detailhandlen, hvor flagrende og skiftende planlægning gør det sværere for fx Birkerød Hovedgade at klare sig i konkurrencen med de store centre og e-handel dels i at sagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning er blandt de absolut langsomste i Danmark. Vi er nr. 88 ud af 98 kommuner på det punkt.

Det kan også aflæses direkte i medarbejderantallet. Siden 2009 har Rudersdal mistet 4.000 arbejdspladser i det private erhvervsliv! Det bliver ikke bedre af at Microsoft vil flytte sin udviklingsafdeling i Trørød/Vedbæk til Lyngby. Det koster flere hundrede arbejdspladser i Rudersdal.

Det skal vi gøre noget ved. Vi skal starte med en holdningsændring i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen. Kommunen skal være til for erhvervslivet ikke omvendt. Vi skal også se på, hvilke muligheder kommunen har for at bruge lokale virksomheder mere og for at udlicitere mere også til lokale virksomheder.

Til gengæld er vi noget tøvende overfor det forslag som lige nu behandles i kommunalbestyrelsen om et Erhvervs- og vækstråd. Vi undrer os over, at Dansk Erhverv ikke er inviteret med og – navnlig i disse dage – så undrer jeg mig over, at det på forhånd er fastlagt at rådet skal ud og rejse én gang om året.

Jeg har intet imod inspirationsrejser, men de skal da planlægges efter behov ikke efter en på forhånd fastsat plan. Og så kan det da godt være at der i ét år er 2 eller 3 rejser og i et andet år ingen.

Microsoft i Vedbæk

Microsofts center i Vedbæk

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 12:53

| Ingen kommentarer »

Der kommer en ny Rema 1000, det har Gl. Holte Boligselskab og Rema netop indgået aftale om. Den nye Rema 1000 skal sikre at beboerne i lokalområdet har en god og langvarig indkøbsløsning.

Jeg er rigtig glad for, at vores tunge og langvarige arbejde nu har nået en højdepiunkt med aftalen med Rema.

Det tager desværre noget tid, dels skal de fornødne tilladelser på plads dels skal der ske en større ombygning. Under billedet kan du læse den orientering, som beboerne har fået.

Skitse af mulig udformning af ny Rema 1000

Der kommer en REMA 1000 på Malmbergsvej
Det har været en lang og besværlig proces, men det er med stor fornøjelse, at vi nu kan fortælle, at vi har indgået en aftale med REMA 1000 om, at de etablerer en forretning på Malmbergsvej.

Etableringen kræver en ombygning og en udvidelse af ejendommen på Malmbergsvej, der finansieres af REMA 1000. Udvidelsen skal omfatte de bestående lejemål til købmand og smørrebrød og vil ske ud mod den store parkeringsplads. Som led i udvidelsen etableres et nye lejemål til smørrebrødsforretning ved siden af Pizzeria La Rosa. Både pizzeriaet og Gl. Holte Kro bevares i forbindelse med udvidelsen.

Ny og moderne forretning
Den nye forretning bliver på ca. 1.000 m2, som er passende for et moderne lavpris supermarked. Vi har som mål, at vi skal kunne tilbyde en af de bedste Rema’er i Danmark, som kan udvikle sig i takt med markedet – og det er Rema heldigvis helt enige i – og det har vi indarbejdet i aftalen.

Nye forbedrede beboerlokaler

I forbindelse med udvidelsen flyttes beboerlokalerne til 1. sal over kroen og pizzeriaet. De kommer i fremtiden til at være i et plan og der etableres elevator op til lokalerne.

Boldbanen flyttes
For at kunne opfylde kravene til parkering for den nye forretning og Skovkanten, så er vi nødt til at flytte boldbanen. Afdelingsbestyrelsen i Skoleparken vil i stedet etablere og renovere faciliteter omkring søen, hvor der både er plads og hvor der ikke er farer fra trafikke.

Ting tager tid
Vi er nu enige internt i Gl. Holte Boligselskab og har en underskrevet aftale med Rema, men vi mangler tilladelse fra Rudersdal Kommune. Der er stor velvilje i kommunen både politisk og i forvaltningen, men også et ønske om, at alt går efter bogen. Kommunen har derfor informeret os om, at de mener, at der skal udarbejdes en lokalplan for, at udvidelsen kan gennemføres.

Desværre er lokalplanprocesser langsommelige, og selvom kommunen har oplyst, at de vil starte lokalplanprocessen op i oktober 2013, så fortæller de også, at der må påregnes i bedste fald 9 måneder og i værste fald 18 måneder med lokalplanarbejdet. Hertil vil normalt komme den nødvendige sagsbehandling til at udstede en byggetilladelse. Vi vil arbejde på at få lov til at begynde byggesagsbehandlingen sideløbende med lokalplansprocessen så vi kan spare nogle måneder.

Hvornår åbner den nye REMA 1000?
Hvis det ender med, at der skal laves en lokalplan, så vil forretningen tidligst kunne åbne i slutningen af 2014 og i værste fald først ved udgangen af 2015. Så selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fremme processen er der stadig behov for en god portion tålmodighed.

Men vi synes ikke, at det skal overskygge, at vi nu er kommet et stort skridt videre med at få en køb-mand til Gl. Holte – det er vi utroligt glade for.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 17:49

| 12 kommentarer »

« tidligere indlæg