Claus Hjortings blog » 2013 » October

Eller affaldsafgiften, der ikke ville betales!

Ja, den gamle sangtitel faldt mig ind, da min kone Lise Lotte her til morgen fik brev fra kommunen om affaldsafgift.

Lise Lotte har et cvr.nr., fordi hun har en lille webbutik med børnetøj, og hun fik for et stykke tid siden en opkrævning på affaldsgebyr. Den gik hun og sundede sig noget over, så der nåede også at komme en rykker, før den blev betalt.

Her 4 dage senere kom posten så med et brev fra Rudersdal Kommune, som refunderer hele betalingen som: “For meget betalt affaldsgebyr”…

Nogen forklaring? Næh.

Nogen logik? Næh.

Mon der kommer et næste kapitel, hvor kommunen tager gebyret til inkasso?

Det kan vist gøres smartere, mere gennemsigtigt og billigere. For det er jo ikke gratis for kommunen at sende 3 breve, modtage indbetalingen og returnere den.

 

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:57

| Ingen kommentarer »

Når vi i Det Konservative Folkeparti kalder Rudersdal for “mere end et sted vi bor”, så sigter vi bl.a. til, at erhvervslivet i kommunen er blevet forbigået i de mange år, hvor fokus mest har været på Rudersdal som “bokommune”.

Det ser man mange steder dels i detailhandlen, hvor flagrende og skiftende planlægning gør det sværere for fx Birkerød Hovedgade at klare sig i konkurrencen med de store centre og e-handel dels i at sagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning er blandt de absolut langsomste i Danmark. Vi er nr. 88 ud af 98 kommuner på det punkt.

Det kan også aflæses direkte i medarbejderantallet. Siden 2009 har Rudersdal mistet 4.000 arbejdspladser i det private erhvervsliv! Det bliver ikke bedre af at Microsoft vil flytte sin udviklingsafdeling i Trørød/Vedbæk til Lyngby. Det koster flere hundrede arbejdspladser i Rudersdal.

Det skal vi gøre noget ved. Vi skal starte med en holdningsændring i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen. Kommunen skal være til for erhvervslivet ikke omvendt. Vi skal også se på, hvilke muligheder kommunen har for at bruge lokale virksomheder mere og for at udlicitere mere også til lokale virksomheder.

Til gengæld er vi noget tøvende overfor det forslag som lige nu behandles i kommunalbestyrelsen om et Erhvervs- og vækstråd. Vi undrer os over, at Dansk Erhverv ikke er inviteret med og – navnlig i disse dage – så undrer jeg mig over, at det på forhånd er fastlagt at rådet skal ud og rejse én gang om året.

Jeg har intet imod inspirationsrejser, men de skal da planlægges efter behov ikke efter en på forhånd fastsat plan. Og så kan det da godt være at der i ét år er 2 eller 3 rejser og i et andet år ingen.

Microsoft i Vedbæk

Microsofts center i Vedbæk

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 12:53

| Ingen kommentarer »

Der kommer en ny Rema 1000, det har Gl. Holte Boligselskab og Rema netop indgået aftale om. Den nye Rema 1000 skal sikre at beboerne i lokalområdet har en god og langvarig indkøbsløsning.

Jeg er rigtig glad for, at vores tunge og langvarige arbejde nu har nået en højdepiunkt med aftalen med Rema.

Det tager desværre noget tid, dels skal de fornødne tilladelser på plads dels skal der ske en større ombygning. Under billedet kan du læse den orientering, som beboerne har fået.

Skitse af mulig udformning af ny Rema 1000

Der kommer en REMA 1000 på Malmbergsvej
Det har været en lang og besværlig proces, men det er med stor fornøjelse, at vi nu kan fortælle, at vi har indgået en aftale med REMA 1000 om, at de etablerer en forretning på Malmbergsvej.

Etableringen kræver en ombygning og en udvidelse af ejendommen på Malmbergsvej, der finansieres af REMA 1000. Udvidelsen skal omfatte de bestående lejemål til købmand og smørrebrød og vil ske ud mod den store parkeringsplads. Som led i udvidelsen etableres et nye lejemål til smørrebrødsforretning ved siden af Pizzeria La Rosa. Både pizzeriaet og Gl. Holte Kro bevares i forbindelse med udvidelsen.

Ny og moderne forretning
Den nye forretning bliver på ca. 1.000 m2, som er passende for et moderne lavpris supermarked. Vi har som mål, at vi skal kunne tilbyde en af de bedste Rema’er i Danmark, som kan udvikle sig i takt med markedet – og det er Rema heldigvis helt enige i – og det har vi indarbejdet i aftalen.

Nye forbedrede beboerlokaler

I forbindelse med udvidelsen flyttes beboerlokalerne til 1. sal over kroen og pizzeriaet. De kommer i fremtiden til at være i et plan og der etableres elevator op til lokalerne.

Boldbanen flyttes
For at kunne opfylde kravene til parkering for den nye forretning og Skovkanten, så er vi nødt til at flytte boldbanen. Afdelingsbestyrelsen i Skoleparken vil i stedet etablere og renovere faciliteter omkring søen, hvor der både er plads og hvor der ikke er farer fra trafikke.

Ting tager tid
Vi er nu enige internt i Gl. Holte Boligselskab og har en underskrevet aftale med Rema, men vi mangler tilladelse fra Rudersdal Kommune. Der er stor velvilje i kommunen både politisk og i forvaltningen, men også et ønske om, at alt går efter bogen. Kommunen har derfor informeret os om, at de mener, at der skal udarbejdes en lokalplan for, at udvidelsen kan gennemføres.

Desværre er lokalplanprocesser langsommelige, og selvom kommunen har oplyst, at de vil starte lokalplanprocessen op i oktober 2013, så fortæller de også, at der må påregnes i bedste fald 9 måneder og i værste fald 18 måneder med lokalplanarbejdet. Hertil vil normalt komme den nødvendige sagsbehandling til at udstede en byggetilladelse. Vi vil arbejde på at få lov til at begynde byggesagsbehandlingen sideløbende med lokalplansprocessen så vi kan spare nogle måneder.

Hvornår åbner den nye REMA 1000?
Hvis det ender med, at der skal laves en lokalplan, så vil forretningen tidligst kunne åbne i slutningen af 2014 og i værste fald først ved udgangen af 2015. Så selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fremme processen er der stadig behov for en god portion tålmodighed.

Men vi synes ikke, at det skal overskygge, at vi nu er kommet et stort skridt videre med at få en køb-mand til Gl. Holte – det er vi utroligt glade for.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 17:49

| 12 kommentarer »

03  Oct
Nem for hvem?

NemPlads, NemPost, NemLog-in det skal være nemt i Rudersdal Kommune – men hvem er det nemt for?

Jeg deltager i Rudersdalmøderne, og der fik jeg denne besked i en mail:

“I overensstemmelse med kommunens digitaliseringsstrategi vil indbydelse og andre materialer til Rudersdal Møder fremover blive fremsendt via NemPost. Er du ikke tilmeldt NemPost via MinRude, vil du modtage et print af mail og materiale per post.”

Så i stedet for at få en e-mail vil jeg fremover skulle logge på med NemID eller få det på papir med post. det kaldes et fremskridt – og hvorfor? “af hensyn til kommunens digitaliseringsstrategi”. Det er ikke fordi, der er et behov eller en effektivisering, det er blot af hensyn til Kommunens strategi. Men er en e-mail da ikke digital? Så måske kommunens digitaliseringsstrategi er flest mulige i deres egne systemer, uden hensyn til om det er en passende løsning?

Det er ikke det første symptom: NemID på forældreintra og fadæsen med det fejlfyldte NemPlads er udtryk for tilsvarende tankegang, hvor kommunens hensyn kommer før brugernes og med ganske forudsigelige resultater.

Intelligent brug af IT kræver fokus på brugeren ikke Rudersdal Kommunes – det har banker og andre vidst i årtier – det er på tide at det også synker ind i Rudersdal Kommune. I mellemtiden ser jeg frem til nu at få post fra Rudersdal Kommune.

Post

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 16:01

| 2 kommentarer »