Claus Hjortings blog » Blog Archive » Asylcenter på Skovly – og hvad så?

Rudersdal kommune har indgået en aftale om at bruge det tidligere skolehjem Skovly som asylcenter i foreløbig 2 år. Skovly ligger som nabo til Gl. Holte Boligselskabs afdelinger på Malmbergsvej og Skovkanten og der har allerede været rejst bekymringer omkring konsekvenserne.

Med en verden i flammer er det uundgåeligt, at en del flygtninge vil søge til Danmark. Og Rudersdal har som de fleste andre kommuner pligt til at tage imod flygtninge, så vores opgave i kommunen og senere i boligselskaberne er at tage godt imod dem, så opholdet og integrationen kan gå bedst muligt.

Det er imidlertid afgørende, at naboernes bekymringer tages alvorlig og besvares, og at problemer tages i opløbet. Jeg arbejder derfor på sammen med Rudersdal kommune på at afholde to arrangementer dels om kort tid et informationsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål dels i januar et besøg for alle interesserede på Skovly. Gl. Holte Boligselskab vil også arbejde på at få et formaliseret samarbejde med ledelsen af asylcenteret.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 9:09

| Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Din kommentar

NB: For at hindre spam, skal kommentaren godkendes - det kan tage lidt tid - men den kommer.