Claus Hjortings blog

Når vi i Det Konservative Folkeparti kalder Rudersdal for “mere end et sted vi bor”, så sigter vi bl.a. til, at erhvervslivet i kommunen er blevet forbigået i de mange år, hvor fokus mest har været på Rudersdal som “bokommune”.

Det ser man mange steder dels i detailhandlen, hvor flagrende og skiftende planlægning gør det sværere for fx Birkerød Hovedgade at klare sig i konkurrencen med de store centre og e-handel dels i at sagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning er blandt de absolut langsomste i Danmark. Vi er nr. 88 ud af 98 kommuner på det punkt.

Det kan også aflæses direkte i medarbejderantallet. Siden 2009 har Rudersdal mistet 4.000 arbejdspladser i det private erhvervsliv! Det bliver ikke bedre af at Microsoft vil flytte sin udviklingsafdeling i Trørød/Vedbæk til Lyngby. Det koster flere hundrede arbejdspladser i Rudersdal.

Det skal vi gøre noget ved. Vi skal starte med en holdningsændring i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen. Kommunen skal være til for erhvervslivet ikke omvendt. Vi skal også se på, hvilke muligheder kommunen har for at bruge lokale virksomheder mere og for at udlicitere mere også til lokale virksomheder.

Til gengæld er vi noget tøvende overfor det forslag som lige nu behandles i kommunalbestyrelsen om et Erhvervs- og vækstråd. Vi undrer os over, at Dansk Erhverv ikke er inviteret med og – navnlig i disse dage – så undrer jeg mig over, at det på forhånd er fastlagt at rådet skal ud og rejse én gang om året.

Jeg har intet imod inspirationsrejser, men de skal da planlægges efter behov ikke efter en på forhånd fastsat plan. Og så kan det da godt være at der i ét år er 2 eller 3 rejser og i et andet år ingen.

Microsoft i Vedbæk

Microsofts center i Vedbæk

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 12:53

| Ingen kommentarer »

Der kommer en ny Rema 1000, det har Gl. Holte Boligselskab og Rema netop indgået aftale om. Den nye Rema 1000 skal sikre at beboerne i lokalområdet har en god og langvarig indkøbsløsning.

Jeg er rigtig glad for, at vores tunge og langvarige arbejde nu har nået en højdepiunkt med aftalen med Rema.

Det tager desværre noget tid, dels skal de fornødne tilladelser på plads dels skal der ske en større ombygning. Under billedet kan du læse den orientering, som beboerne har fået.

Skitse af mulig udformning af ny Rema 1000

Der kommer en REMA 1000 på Malmbergsvej
Det har været en lang og besværlig proces, men det er med stor fornøjelse, at vi nu kan fortælle, at vi har indgået en aftale med REMA 1000 om, at de etablerer en forretning på Malmbergsvej.

Etableringen kræver en ombygning og en udvidelse af ejendommen på Malmbergsvej, der finansieres af REMA 1000. Udvidelsen skal omfatte de bestående lejemål til købmand og smørrebrød og vil ske ud mod den store parkeringsplads. Som led i udvidelsen etableres et nye lejemål til smørrebrødsforretning ved siden af Pizzeria La Rosa. Både pizzeriaet og Gl. Holte Kro bevares i forbindelse med udvidelsen.

Ny og moderne forretning
Den nye forretning bliver på ca. 1.000 m2, som er passende for et moderne lavpris supermarked. Vi har som mål, at vi skal kunne tilbyde en af de bedste Rema’er i Danmark, som kan udvikle sig i takt med markedet – og det er Rema heldigvis helt enige i – og det har vi indarbejdet i aftalen.

Nye forbedrede beboerlokaler

I forbindelse med udvidelsen flyttes beboerlokalerne til 1. sal over kroen og pizzeriaet. De kommer i fremtiden til at være i et plan og der etableres elevator op til lokalerne.

Boldbanen flyttes
For at kunne opfylde kravene til parkering for den nye forretning og Skovkanten, så er vi nødt til at flytte boldbanen. Afdelingsbestyrelsen i Skoleparken vil i stedet etablere og renovere faciliteter omkring søen, hvor der både er plads og hvor der ikke er farer fra trafikke.

Ting tager tid
Vi er nu enige internt i Gl. Holte Boligselskab og har en underskrevet aftale med Rema, men vi mangler tilladelse fra Rudersdal Kommune. Der er stor velvilje i kommunen både politisk og i forvaltningen, men også et ønske om, at alt går efter bogen. Kommunen har derfor informeret os om, at de mener, at der skal udarbejdes en lokalplan for, at udvidelsen kan gennemføres.

Desværre er lokalplanprocesser langsommelige, og selvom kommunen har oplyst, at de vil starte lokalplanprocessen op i oktober 2013, så fortæller de også, at der må påregnes i bedste fald 9 måneder og i værste fald 18 måneder med lokalplanarbejdet. Hertil vil normalt komme den nødvendige sagsbehandling til at udstede en byggetilladelse. Vi vil arbejde på at få lov til at begynde byggesagsbehandlingen sideløbende med lokalplansprocessen så vi kan spare nogle måneder.

Hvornår åbner den nye REMA 1000?
Hvis det ender med, at der skal laves en lokalplan, så vil forretningen tidligst kunne åbne i slutningen af 2014 og i værste fald først ved udgangen af 2015. Så selvom vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fremme processen er der stadig behov for en god portion tålmodighed.

Men vi synes ikke, at det skal overskygge, at vi nu er kommet et stort skridt videre med at få en køb-mand til Gl. Holte – det er vi utroligt glade for.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 17:49

| 12 kommentarer »

03  Oct
Nem for hvem?

NemPlads, NemPost, NemLog-in det skal være nemt i Rudersdal Kommune – men hvem er det nemt for?

Jeg deltager i Rudersdalmøderne, og der fik jeg denne besked i en mail:

“I overensstemmelse med kommunens digitaliseringsstrategi vil indbydelse og andre materialer til Rudersdal Møder fremover blive fremsendt via NemPost. Er du ikke tilmeldt NemPost via MinRude, vil du modtage et print af mail og materiale per post.”

Så i stedet for at få en e-mail vil jeg fremover skulle logge på med NemID eller få det på papir med post. det kaldes et fremskridt – og hvorfor? “af hensyn til kommunens digitaliseringsstrategi”. Det er ikke fordi, der er et behov eller en effektivisering, det er blot af hensyn til Kommunens strategi. Men er en e-mail da ikke digital? Så måske kommunens digitaliseringsstrategi er flest mulige i deres egne systemer, uden hensyn til om det er en passende løsning?

Det er ikke det første symptom: NemID på forældreintra og fadæsen med det fejlfyldte NemPlads er udtryk for tilsvarende tankegang, hvor kommunens hensyn kommer før brugernes og med ganske forudsigelige resultater.

Intelligent brug af IT kræver fokus på brugeren ikke Rudersdal Kommunes – det har banker og andre vidst i årtier – det er på tide at det også synker ind i Rudersdal Kommune. I mellemtiden ser jeg frem til nu at få post fra Rudersdal Kommune.

Post

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 16:01

| 2 kommentarer »

Mit læserbrev i Frederiksborg Amtsavis fredag:

Jens Ive har på sin side på Facebook visioner om Rudersdal skal være “Danmarks bedste bokommune”, med ”sammenhæng for familien” og ”en tryg senioralder”. Desværre er Jens Ive ikke villig til at tage skridtet videre og sikre, at visionen kan blive til virkelighed.

Ifølge Nordea så vil en gennemsnitlig boligejer i Rudersdal i 2021 betale 50.793 kr. i grundskyld om året. Det er en stigning på 66%.

Den udvikling vil give massive problemer for børnefamilier, som allerede har betydelige udgifter til daginstitutioner og meget andet. De kan blive tvunget til at flytte ud af Rudersdal. For de pensionister, som Jens Ive vil sikre en ”tryg senioralder”, vil valget stå mellem at flytte eller at gældsætte sig for at betale grundskyld. Og med pressede børnefamilier og klemte pensionister, så klinger ”Danmarks bedste bokommune” pludseligt hult.

Under kommunalbestyrelsesmødet i onsdag søgte Jens Ive at skyde skylden på grundskyldsstigningen på staten, men det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter grundskyldspromillen.

Vi i Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at Rudersdal skal udvikle sig til en velhaverghetto for par uden børn. Og vi er derfor villige til at tage det seje træk, som der skal til for finde finansieringen til at holde grundskylden på tåleligt niveau – Det er Venstre helt tydeligt ikke.

Klip fra Frederiksborg Amtsavis

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:19

| Ingen kommentarer »

 

Helt konkret så foreslår vi i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldspromillen skal sættes ned til 20 frem mod 2020 og at den første sænkning skal ske i 2014.

Hvis vi gør det ved at sænke grundskylden til 2012-niveauet (21,44 promille) med virkning fra 2014 og til 20 promille fra 2018, så vil det koste 310 mio. kr. i perioden 2014-2020. Vi foreslår, at de 310 mio. finansieret ved effektiviseringer i kommunen. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunens budget i samme periode er på mere end 28 milliarder kr. Så der skal findes effektiviseringer for ca. 1.1% i alt fordelt over 7 år. Det skal kunne lade sig gøre uden, at det overhovedet påvirker kommunens velfærdsydelser, skoler eller daginstitutioner.

Se hvad det betyder for dig her: Beregn

Se også vores video.

Læs mere på Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder, Politik kl. 9:00

| Ingen kommentarer »

Mit og min nevøs indlæg i Frederiksborg Amtsavis i dag. Essensen: 10. klasse bør forbedres markant og vi skal blive bedre til at stille krav til elever, forældre og lærere.

– – –

I disse dage vender skoleeleverne tilbage til skolerne og et nyt skoleår, det gælder også ca. 50 elever i 10. klasse i Rudersdal. De skal det næste års tid tilbringe meget af deres tid på en dyster, noget slidt 3. sal på Mantziusgården. Om de også i år mødes med ordene ”Det her er frivilligt for jer, så hvis I ikke gider være her, så gå!” ved vi ikke, men det var nogle af velkomstordene sidste år.

Mantziusgården - 10. klasse på 3. sal

På den baggrund er det ikke overraskende, at de enkelte elevers udbytte af et 10. skoleår varierer utroligt meget – og det er måske heller ikke overraskende, at Børne- og Skoleudvalget har lanceret udviklingen af et nyt 10. klassetilbud. Det nye i tilbuddet bl.a. flere timer, en uddannelses- og udviklingsplan og mere individuelle brobygningsforløb til ungdomsuddannelser og endelig en ny læseplan og kvalitetsmodel.

Vi synes, at udspillet er gammel vin på nye flasker. Der er allerede i dag krav, om at der udarbejdes en uddannelsesplan for elever i 10. klasse, men der er ingen konsekvenser af at ikke at følge den. Derfor kunne man i sidste skoleår jævnlig se 2-8 elever ud af 16 være tilstede til undervisningen. Det må og skal kunne gøres bedre. Og hvad nytter det at øge timetallet, hvis eleverne ikke er til stede.

Vi mener, at fysiske rammer har betydning, så 10. klasse bør flyttes til mere tidssvarende, lysere og mere attraktive rammer gerne i forbindelse med andre ældre elever. Det vil give muligheder for at tilpasse undervisningen, så den også når de elever, som ikke får nok ud af traditionel tavleundervisning.
Men vigtigst af alt så mener vi, at udmeldinger og holdninger har betydning. Vi skal forvente, at eleverne i 10. klasse kommer til timerne og vi skal turde tage dialogen og om nødvendigt konfrontationen, når aftaler ikke holdes eller undervisningen ikke passes.

Er holdningerne ikke på plads, så kommer de mange fine ord og planer fra Børne- og Skoleudvalget ikke til at nytte noget.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 23:35

| 7 kommentarer »

Efter mit indlæg i Frederiksborg amtsavis (ikke på nettet, men gengivet nedenfor) har der været en livlig debat her og på Facebook om Hovedgaden og dens fremtid. Der er navnlig fire ting, som bliver fremført:

1. Lejen er for høj og højere end fx i Lyngby eller Hørsholm
2. Servicen er dårlig
3. Udvalget er for lille og
4. Priserne er afgørende

Men hvad er fup og hvad er fakta?
Fup eller Fakta
1. Lejen – Fup
Jeg har set på nogle af de ledige lejemål i Birkerød (videobutikken overfor Punkt 1 og det gamle apotek) og sammenlignet med to lejemål i Lyngby (et i den fjerne ende af Lyngby Hovedgade og et ved Svaneapoteket) og et i Hørsholm midt på hovedgaden. Og en ting er helt klar: Lejen er markant højere i Lyngby end i Birkerød op til 2-3 gange højere. Lejemålet i Hørsholm er på niveau med det gamle apotek og en del højere end videoforretningen.

Så set fra mit perspektiv – mest Fup. Om lejen så skal længere ned i Birkerød det må tiden vise.

2. Service – Uafgjort
Det er svært at vurdere, personligt synes jeg ikke, at servicen på Hovedgaden er meget forskellig fra service (eller mangel på samme) i Lyngby eller København. Men måske er det sådan, at vi forventer meget bedre service i de lokale butikker?

3. Udvalget er for lille – mest Fakta
Udvalget er ihvertfald utvivlsomt mindre end fx i Lyngby eller Hørsholm, og skal man browse butikker for at få fornemmelse for moden og udvalget, så er Lyngby formentlig et bedre valg. Men for én som mig, som shopper ret målrettet er udvalget helt fint.

4. Priserne er afgørende – mest Fup
Selv på nettet er det kun hver tredie, der lægger afgørende vægt på prisen. Service, udbud, kvalitet og bekvemmelighed er lige så vigtige eller vigtigere. Topscoreren er bekvemmelighed – det skal være nemt og tilgængeligt. Så åbningstiderne kan være en langt større hæmsko end prisen!

Men hvad siger I – hvad er fup og hvad er fakta?

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:48

| 4 kommentarer »

I den seneste tid har lokalaviserne været fyldt med opløftende og positive historier om, hvordan kommunalbestyrelsen i samarbejde med borgere vil arbejde med en helhedsplan, som skal løfte Birkerød Hovedgade. Der skal kortlægges, analyseres og udvikles en visionsplan forstår jeg på Benny Würtz og der skal arbejdes videre med bymidteprojektet i den nye kommunalbestyrelse lyder det fra Erik Mollerup. Jeg er tvivlende overfor de planer.

Detailhandlen flytter på nettet
Jeg har i 8 år været formand for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH). Det er FDIH’s forventning, at halvdelen af detailomsætningen (bortset fra fødevarer) i 2020 vil ske på nettet. Så i 2020 vil halvdelen af alle køb af fx tøj, smykker og legetøj ske på nettet. I 2012 steg nethandlen med 19 % eller ca. 10 mia. kr. –og den udvikling vil fortsætte – og det er ikke de unge der handler mest på nettet, ifølge Dansk E-handelsanalyse, så er den gruppe, der bruger flest penge på nettet, personer mellem 50-64 år. Det er altså de mennesker, som plejer at komme på hovedgaden.
Birkerød Hovedgade

Den udvikling rammer selvfølgelig bredt i den fysiske detailhandel, men den rammer navnlig lidt mindre indkøbscentre som Birkerød Hovedgade. Så mens der planlægges i kommunen, så flytter handlen og det sker lige nu.

Findes du ikke på nettet – findes du ikke!
6 ud af 10 starter på nettet, når de skal handle i en fysisk forretning – og hvor er Birkerød Hovedgade på nettet?
Nogen af de lokale butikker er på nettet og handelsstandsforeningen har en hjemmeside (birkeroedbutikkerne.dk), men hvor er den tilstedeværelse på nettet, som skal lokke både gamle og nye kunder til? Eller sagt med andre ord, hvorfor driver forretningerne og handelsstandsforeningen ikke et levende, sjovt og dynamisk forum på nettet – på Facebook?

Hvorfor Facebook?
Fordi Facebook virker. Og det kan trække nye kunder til og få de bestående til at komme tiere. Og vi behøver ikke gå langt for at finde en succeshistorie – bare spørg Birkerød Fiskehus, som har oplevet markant fremgang efter at de kom på Facebook, og de er ikke de eneste.
Så jeg vil gerne være helt konkret: Kom på nettet, kom på Facebook, for hvis Birkerød Hovedgade og Handelsstandsforeningen bliver, hvor de er, så dør Birkerød Hovedgade midt i alle de gode intentioner og de mange handlingsplaner. Og hvem ved måske kan en målrettet tilstedeværelse på nettet også overflødiggøre brugen af nogle af kommunens midler, som sagtens kan bruges andre steder. Vi kunne jo fx sænke grundskylden eller dækningsafgiften.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:16

| 18 kommentarer »

Et mundhed siger, at når argumenterne slipper op begynder fornærmelserne og det faldt mig straks ind, da jeg læste Erik Mollerups indlæg den 18. juni I Rudersdal Avis om grundskylden. I indlægget beskyldes Det Konservative Folkeparti blandt andet for at drive cirkus frem for ansvarlig politik.

Fakta er blot, at boligejere i Ruderdal i dag betaler den højeste grundskyld i Danmark. Boligejerne betaler ifølge Realkreditrådet i gennemsnit 27.230 kr. i 2013 og vil stige til 29.139 kr. i 2014, hvis ikke grundskyldspromillen sættes ned.

Fakta er også, at grundskylden siden 2002 er mere end fordoblet og at grundskylden i 2014 vil være steget med 22% i forhold til 2011, hvis grundskyldspromillen holdes uændret.

Vi mener i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldsskruen er gået over gevind og at stigningstaksterne langt overstiger det rimelige. Vi er derfor modstandere af yderligere stigninger i de beløb, som boligejerne i Rudersdal betaler i grundskyld. Og vi vil kæmpe for en nedsættelse af grundskyldssatsen ved budgetforhandlingerne i efteråret, så dette mål kan nås.

Det er hverken cirkus eller anden underholdning – det er god borgerlig politik.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:04

| Ingen kommentarer »

Jeg har et ret ideologisk syn på grundskyld: Den er for høj og har uacceptable bivirkninger, bl.a. for pensionister.

Pensionister har allerede nu problemer med at blive boende i deres hus (som nævnt i Frederiksborg Amtsavis forleden). Men det skræmmende er, at grundskylden – med uændrede grundpriser og sats – i løbet af de kommende 8 år vil stige med yderligere 66%, så en gennemsnitsboligejer Rudersdal i følge Nordea skal betale ca. 51.000 i grundskyld om året.

Hvordan det kan forsvares ved jeg ikke.

I Ruderdal taler vi meget om “længst muligt i eget hjem” og “aktiv hver dag”, men det er vi ved at beskatte os væk fra. Se fx denne artikel i Frederiksborg Amtsavis:

Pensionister klemt af grundskyld

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:03

| Ingen kommentarer »

« tidligere indlæg Næste indlæg »