Claus Hjortings blog » 2013 » August

 

Helt konkret så foreslår vi i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldspromillen skal sættes ned til 20 frem mod 2020 og at den første sænkning skal ske i 2014.

Hvis vi gør det ved at sænke grundskylden til 2012-niveauet (21,44 promille) med virkning fra 2014 og til 20 promille fra 2018, så vil det koste 310 mio. kr. i perioden 2014-2020. Vi foreslår, at de 310 mio. finansieret ved effektiviseringer i kommunen. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunens budget i samme periode er på mere end 28 milliarder kr. Så der skal findes effektiviseringer for ca. 1.1% i alt fordelt over 7 år. Det skal kunne lade sig gøre uden, at det overhovedet påvirker kommunens velfærdsydelser, skoler eller daginstitutioner.

Se hvad det betyder for dig her: Beregn

Se også vores video.

Læs mere på Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder, Politik kl. 9:00

| Ingen kommentarer »

Mit og min nevøs indlæg i Frederiksborg Amtsavis i dag. Essensen: 10. klasse bør forbedres markant og vi skal blive bedre til at stille krav til elever, forældre og lærere.

– – –

I disse dage vender skoleeleverne tilbage til skolerne og et nyt skoleår, det gælder også ca. 50 elever i 10. klasse i Rudersdal. De skal det næste års tid tilbringe meget af deres tid på en dyster, noget slidt 3. sal på Mantziusgården. Om de også i år mødes med ordene ”Det her er frivilligt for jer, så hvis I ikke gider være her, så gå!” ved vi ikke, men det var nogle af velkomstordene sidste år.

Mantziusgården - 10. klasse på 3. sal

På den baggrund er det ikke overraskende, at de enkelte elevers udbytte af et 10. skoleår varierer utroligt meget – og det er måske heller ikke overraskende, at Børne- og Skoleudvalget har lanceret udviklingen af et nyt 10. klassetilbud. Det nye i tilbuddet bl.a. flere timer, en uddannelses- og udviklingsplan og mere individuelle brobygningsforløb til ungdomsuddannelser og endelig en ny læseplan og kvalitetsmodel.

Vi synes, at udspillet er gammel vin på nye flasker. Der er allerede i dag krav, om at der udarbejdes en uddannelsesplan for elever i 10. klasse, men der er ingen konsekvenser af at ikke at følge den. Derfor kunne man i sidste skoleår jævnlig se 2-8 elever ud af 16 være tilstede til undervisningen. Det må og skal kunne gøres bedre. Og hvad nytter det at øge timetallet, hvis eleverne ikke er til stede.

Vi mener, at fysiske rammer har betydning, så 10. klasse bør flyttes til mere tidssvarende, lysere og mere attraktive rammer gerne i forbindelse med andre ældre elever. Det vil give muligheder for at tilpasse undervisningen, så den også når de elever, som ikke får nok ud af traditionel tavleundervisning.
Men vigtigst af alt så mener vi, at udmeldinger og holdninger har betydning. Vi skal forvente, at eleverne i 10. klasse kommer til timerne og vi skal turde tage dialogen og om nødvendigt konfrontationen, når aftaler ikke holdes eller undervisningen ikke passes.

Er holdningerne ikke på plads, så kommer de mange fine ord og planer fra Børne- og Skoleudvalget ikke til at nytte noget.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 23:35

| 7 kommentarer »

Efter mit indlæg i Frederiksborg amtsavis (ikke på nettet, men gengivet nedenfor) har der været en livlig debat her og på Facebook om Hovedgaden og dens fremtid. Der er navnlig fire ting, som bliver fremført:

1. Lejen er for høj og højere end fx i Lyngby eller Hørsholm
2. Servicen er dårlig
3. Udvalget er for lille og
4. Priserne er afgørende

Men hvad er fup og hvad er fakta?
Fup eller Fakta
1. Lejen – Fup
Jeg har set på nogle af de ledige lejemål i Birkerød (videobutikken overfor Punkt 1 og det gamle apotek) og sammenlignet med to lejemål i Lyngby (et i den fjerne ende af Lyngby Hovedgade og et ved Svaneapoteket) og et i Hørsholm midt på hovedgaden. Og en ting er helt klar: Lejen er markant højere i Lyngby end i Birkerød op til 2-3 gange højere. Lejemålet i Hørsholm er på niveau med det gamle apotek og en del højere end videoforretningen.

Så set fra mit perspektiv – mest Fup. Om lejen så skal længere ned i Birkerød det må tiden vise.

2. Service – Uafgjort
Det er svært at vurdere, personligt synes jeg ikke, at servicen på Hovedgaden er meget forskellig fra service (eller mangel på samme) i Lyngby eller København. Men måske er det sådan, at vi forventer meget bedre service i de lokale butikker?

3. Udvalget er for lille – mest Fakta
Udvalget er ihvertfald utvivlsomt mindre end fx i Lyngby eller Hørsholm, og skal man browse butikker for at få fornemmelse for moden og udvalget, så er Lyngby formentlig et bedre valg. Men for én som mig, som shopper ret målrettet er udvalget helt fint.

4. Priserne er afgørende – mest Fup
Selv på nettet er det kun hver tredie, der lægger afgørende vægt på prisen. Service, udbud, kvalitet og bekvemmelighed er lige så vigtige eller vigtigere. Topscoreren er bekvemmelighed – det skal være nemt og tilgængeligt. Så åbningstiderne kan være en langt større hæmsko end prisen!

Men hvad siger I – hvad er fup og hvad er fakta?

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:48

| 4 kommentarer »