Claus Hjortings blog » Blog Archive » Børn, børn, børn eller hvad med skolen?

Vi har gode skoler i Rudersdal, men vi har også gode forudsætninger. Så vi skal klare os bedre end vi bør – for elever, lærere og forældre.

Jeg kunne skrive meget om skoler og de forbedringsmuligheder, som jeg ser – der står en del mere her – men for mig er lydhørhed, tydelig ledelse, kvalitet og evnen til at tiltrække og beholde lærere og elever i centrum.

Vi skal lytte og lære

Helt givet det vigtigste i mit perspektiv. Alt for mange elever, forældre og elever oplever et skolesystem og en forvaltning, som i egne øjne er fuldkommen og som (næsten) aldrig lytter. Men hvis vi ikke kan lytte, så kan vi heller ikke lære og så bliver forbedringer langt svarere end nødvendigt. Der er så mange ressourcer i Rudersdal, at det er helt håbløst, at de ikke bliver inddraget bedre.

Skolestrukturen skal understøtte klar og tydelig ledelse

Hver enkelt skole skal have sin egen selvstændige og nærværende ledelse. Jeg tror på, at nærværende ledelse gør en positiv forskel – for lærerne, for pædagogerne, for forældrene, for børnene. Derfor var vi imod sammenlægningen af de otte skoler til fire. Større enheder, fysisk afstand og flere placeringer gør det bare mere vanskeligt at fastholde og fremelske de kvaliteter, som hver skole bør have.

Kvalitet

Rudersdal har og skal have forskellige skoler med forskellige størrelser og muligheder. Men i dag er der for stor forskel i tilgangen og den kvalitet som elever og forældre møder. Vi skal have en høj fællesnævner med respekt for det, som gør den enkelte skole unik. Det er selvfølgelig en balancegang mellem det nære og det fælles – og det stiller igen krav til forvaltningen om at være nærværende og lyttende..

Tiltrækningskraft

Egentlig et forfærdeligt ord, men det passer. Vi kan ikke fastholde folkeskolernes gode position i Rudersdal, hvis vi ikke har fokus på at fastholde forældre, elever og de bedste lærere. Succesen er helt afhængig af lærerne, skoleledelsen og opbakningen fra forvaltningen.

Rudersdal bør indgå en lærertidsaftale, så vi kan få bedre arbejdsvilkår for vores lærere og samme vilkår som i nærliggende kommuner og vi bør systematisk arbejde med en lærertraineeordning for lærerstuderende, så vi kan lære gode lærerstuderende at kende og få en nemmere rekruttering af lærere i Rudersdal.

Og så skal vi se på, hvordan vi skaffer flere boliger til lærere (og pædagoger, SOSU-hjælpere, sygeplejesker o.s.v.) så færre skal pendle langvejs fra – og flere kan have en tilknytning til det lokalsamfund, som der er rundt om skolerne.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 16:21

| Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Din kommentar

NB: For at hindre spam, skal kommentaren godkendes - det kan tage lidt tid - men den kommer.