Claus Hjortings blog » 2009 » October

Jeg deltog i dag sammen med 7 andre kandidater i vælgermøde arrrangeret af Birkerød Flygtningekontakt, der er en lokalafdeling af Dansk Flygtningehjælp.

Det var et spændende format, hvor vi delte os i grupper og havde en direkte snak med deltagerne. Det gav en rigtig god stemning og var meget lærerigt.

Jeg fremførte på mødet to forslag, dels at kommunen kræver, at boligselskaberne gør en større indsats for at involvere beboere med anden etnisk baggrund i beboerdemokratiet dels at boligselskaberne får indflydelse på placering af socialt svage borgere i selskabernes boliger.

Læs mit indlæg på mødet ved at klikke på dette link: Læs resten af indlægget »

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 17:53

| Ingen kommentarer »

I Rudersdal Avis i dag fortæller jeg om de skræmmende episoder i Skoleparken i Gl. Holte, som har ført til, at beboerne føler sig utrygge og ubeskyttede.

Det er episoder, hvor drenge eller måske snarere unge mænd på det nærmeste øver sig i at begå kriminalitet. Episoderne kommer mindre end et år efter, at de samme eller andre drenge på samme alder forsøgte et overfald på en anden beboer. Det udløste kontakt til kommunen og SSP-samarbejdet, men vi må i dag konstatere, at det ikke har ført nogen vegne.

Det betyder, at der hviler en skygge henover beboelser, som er hyggelige ligger i naturskønne omgivelser og som burde være fri for frygt for overfald.

Beboerne har nu selv taget initiativ til at stifte en afdeling af Natteravnene, som forhåbentlig kan skabe en vis tryghed, men for mig er det indlysende, at der er behov for en målrettet og effektiv indsats overfor disse unge for at undgå, at de og deres kriminalitet udvikler sig til noget rigtigt farligt.

Beboerne gør hvad de kan  – det er tid til, at Rudersdal kommune og politiet også tager fat!

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:08

| Ingen kommentarer »

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en klima- og energipolitik for Rudersdal. Det er ikke mindst sket, fordi de konservative i sidste års budgetforhandling pressede hårdt på for at få en formel politik på området.

Kommunens direkte udledning af CO2 er er imidlertid begrænset og overskyggges klart f.eks af de private husstande i Rudersdal.  Et væsentligt led i en effektiv klima- og energipolitk er derfor, at de erfaringer, som kommunen høster effektivt formidles videre og at vi påvirkes til at sænke vores energiforbrug.

Politikken indeholder nogle skridt i den rigtige retning: Der skal opbygges en klimaportal på kommunens hjemmeside som – efter den vedtagne klimapolitik – løbende i takt med behovet skal udvides til at omfatte f.eks. hvilke tiltag borgerne kan gøre for at reducere eget energiforbrug og det skal løbende vurderes om der er behov for en formidling af konkrete resultater.

Det lyder lidt vagt og det er det også – de konservative vil derfor fortsat arbejde på, at der sættes handling bag ordene – for vi er klar til og indstillede på det lange seje træk, som er nødvendigt og som jeg omtalte i Frederiksborgs Amtsavis den 9. september 2009.
– – –

Mit indlæg i Frederiksborg Amtsavis den 9.september 2009

Hvad vil Fabrin egentlig med miljøet og klimaet i Rudersdal
af Claus Hjorting, konservativ kandidat til kommunalbestyrelsen i Rudersdal

I lørdagens Frederiksborg Amts avis er Fabrin næsten lyrisk, når han beskriver, hvordan Rudersdal Kommune har sat miljøet på dagsordenen og fået gråspurvene til at fryse igen. Men hvad er det for revolutionerede tiltag Fabrin gerne vil fremhæve. Det er at Nordforbrændings overskudsvarme nu bruges til fjernvarme, og at DONG har nedgravet sine elkabler.

Hver for sig prisværdige projekter, Fabrin nævner dog ikke, at der først kom gang i planerne omkring Nordforbrænding efter, at de konservative offentligt havde presset på. Men er det ikke bemær­kelsesværdigt, at borgmesteren ikke kan finde to reelle miljøprojekter at skrive om. For at hævde at nedgravningen af DONG’s kabler er et miljøprojekt, det er unægtelig at strække den. Det projekt er startet og gennemført for at undgå nedrivninger af ledninger i stormvejr.

Det konservative folkeparti vil videre med reelle forbedringer. F.eks. skal de erfaringer, som Rudersdal kommune høster ved at arbejde for at reducere energiforbruget i offentlige bygninger videreformidles til husejere i hele kommunen og ikke holdes internt på rådhuset. En effektiv information vil både komme borgerne og miljøet til gode.

Sikring af vores miljø og klima kræver et langsigtet og vedholdende arbejde – er Fabrin klar til det?

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:22

| Ingen kommentarer »