Claus Hjortings blog » Nyheder

 

Helt konkret så foreslår vi i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldspromillen skal sættes ned til 20 frem mod 2020 og at den første sænkning skal ske i 2014.

Hvis vi gør det ved at sænke grundskylden til 2012-niveauet (21,44 promille) med virkning fra 2014 og til 20 promille fra 2018, så vil det koste 310 mio. kr. i perioden 2014-2020. Vi foreslår, at de 310 mio. finansieret ved effektiviseringer i kommunen. Det skal ses i sammenhæng med, at kommunens budget i samme periode er på mere end 28 milliarder kr. Så der skal findes effektiviseringer for ca. 1.1% i alt fordelt over 7 år. Det skal kunne lade sig gøre uden, at det overhovedet påvirker kommunens velfærdsydelser, skoler eller daginstitutioner.

Se hvad det betyder for dig her: Beregn

Se også vores video.

Læs mere på Det Konservative Folkepartis hjemmeside.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder, Politik kl. 9:00

| Ingen kommentarer »

Dannebrog vejrer

Med en stemmeprocent på 71,81% gjorde vi og I alle fordomme til skamme om, hvor mange der “gider” stemme til europaparlamentsvalget (og måske ikke mindst tronfølgeloven).

Det var en stor fornøjelse at være tilforordnet på en dag, hvor alle rekorder blev brudt og alle forventninger overgået. Eneste mindre ulempe var risikoen for  at stemmesedlerne slap op (de holdt dog lige akkurat).

Nu er tiden så kommet til at se frem mod kommunalvalget i november – det bliver rigtig spændende.

Foto: jakecaptive via Flickr

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 15:57

| Ingen kommentarer »

Den liberalistiske tænketank CEPOS mener, at Ruderdal kunne spare 256 millioner, hvis “bare” kommunen blev drevet på samme måde som Holbæk kommune, som ifølge CEPOS har de laveste omkostninger. Anskuet på en anden måde, så er Rudersdal midt i feltet  for gennemsnitligt, når CEPOS frem til en besparelse på 251 mio. Og CEPOS nævner faktisk et eksempel på fråds i Rudersdal (eller som de siger det “ekstremt dyre tilbud”) , nemlig at vi har vores egne skolesvømmehaller, som sikkert drives “rimeligt fornuftigt” for en kommune og hvorfor bruger Rudersdal så for mange penge:

“alternativet er, at en kommune, som i forvejen har et skatteniveau under gennemsnittet, skulle sænke skatteniveauet yderligere, og det ville virke påfaldende og kalde på en højere grad af økonomisk omfordeling mellem kommunerne.”

Ikke så meget videnskab her – det er ren politik.

Og er det så meget andet end en sammenligning af gulerødder, bananer og porrer. Det kan man få en ide af ved at se på de 10 kommuner, der klarer sig bedst og dårligt i følge CEPOS:

Billigst

Dyrest

Holbæk

København

Struer

Århus

Fanø

Aalborg

Samsø

Odense

Ærø

Esbjerg

Læsø

Roskilde

Lemvig

Ballerup

Rebild

Høje-Taastrup

Morsø

Helsingør

Vejen

Viborg

Det er en  meget klar tendens – landkommuner og øer i Jylland med Holbæk som undtagelsen, som de billigste og Danmarks største byer og hovedstadsområdet som de dyreste. Det er ikke nogen nyhed og det ligner mest en sammenligning mellem kommuner med meget forskellige behov og omkostningsniveauer.

Så for mig er det mest en sammenligning af diverse frugter med ca. samme facon. Men rapporten er interessant og selvom den helt tydeligt er udgivet med et politisk formål, så må føre til overvejelser af, om der er områder, hvor der kan ske effektivisering.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 14:11

| Ingen kommentarer »

 

 

Ingen grønne flag i Rudersdal

Ingen grønne flag i Rudersdal

Rudersdal er ikke “klimakommune”  fordi Fabrin vil ikke indgå aftaler med “private organisationer” som Danmarks Naturfredningsforening og Rudersdal har ikke nogen Grønne skoler, som Undervisningsministeriet og Miljøministereriet har introduceret, for der gøres ikke noget for at få dem til at melde sig.

Grøn skole/Grønt flag handler om fokus og undervisning, det er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling for alle grundskoler i Danmark. Det grønne flag symboliserer, at skolen har gennemført et omfattende undervisningsforløb af høj kvalitet og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens daglige drift. Eleverne arbejder aktivt med forslag til løsning af miljøspørgsmål og lærer på den måde, hvordan de selv kan bidrage til løsning af miljøproblemer. Kilde Groentflag.dk

Klimakommuner er kommuner, som har visioner og målsætninger om at gøre noget ved klimaproblemet, og som gerne vil have noget godt at vise frem om deres kommune til klimatopmødet i 2009. Der er ikke grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte.

2 tiltag det ene privat det andet offentligt – 2 tiltag til at skærpe opmærksomheden på klima om miljø – 2 tiltag som Fureså, Lyngby-Taarbæk, Egedal og Allerød kan se en mening med – men ikke i Rudersdal, for det har vi ikke brug for, siger Fabrin.

Det må vi kunne gøre bedre!

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 20:17

| Ingen kommentarer »

Lad mig se, det var lørdag, solen skinnede fra en skyfri himmel, fuglene kvidrede og haven lokkede – det måtte være tid til endnu et møde for kandidaterne, denne gang om det program, som de Konservative i Rudersdal går til valg på til november.

Det var en livlig gennemgang, hvor de mange styrker og den store viden i kandidatkredsen var meget synlig – og hvor der også kom tilføjelser til enkelte af punkterne.

Som ny kandidat kan antallet af områder og holdninger godt virke overskueligt, men én af pointerne er netop også at fordele områderne, så at vi ikke alle skal kunne være eksperter på alle områder.  For mig er byplanområdet f.eks. særlig relevant, fordi der bør opføres et passende antal almene boliger på Forsvarests område i Vedbæk og det er bl.a. der, at de spørgsmål behandles.

Jeg har også helt klart en interesse for det sociale område og for integrationsområdet, som påvirker rigtig mange borgere i Rudersdal. Fundamentalt set skal de socialt svage kunne være sikre på, at de får den hjælp, som de har brug for og på integrationsområdet, at vi støtter integrationen og til gengæld stiller rimelige krav f.eks. om at lære dansk.

Programmet er fortsat et ” igangværende arbejde”, så det er ikke tilgængeligt p.t., men jeg glæder mig til at diskutere indholdet i en bredere kreds.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 11:04

| Ingen kommentarer »

21  Apr
Plakatklistring!
plakatklistring

Buster og Mette er klar

Plakatklistring er rigtig sjovt og hyggeligt, når 20 aktive fra hele Sjælland dukker op i Hørsholm for at give vores kandidat til europaparlamentsvalget Mette Abildgaard en hånd.

Målet? 3000 plakater! Vi nåede 1.200 så der er en ny chance på søndag den 26. april: Se mere her

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 21:10

| Ingen kommentarer »

18  Apr
Løst og fast

Moms på ejendomsadminstration

Det er rart, at regeringen og DF vågnede og blev opmærksom på Skatteministeriets fiksfakserier (og den ½ million vælgere, der bor i lejeboliger). Moms på ejendomsadminstratin vil i forvejen koste en typisk lejer ca. 250 kr. om året i huslejestigning.

Skatteministeriet ville udbrede det til, at der også skulle moms på det arbejde som ejendomsfunktionærer laver i bebyggelserne altså moms på løn. Det prøvede de også for nogen tid siden og tabte ved domstolene og nu har de så også tabt i folketinget.

Multimedieskat

Bedre, men stadig ikke særlig godt. Et lavere beløb, men en mere kompliceret ordning, og mere eller mindre tilfældige undtagelser.

Det (forhåbentlig ikke) glemte valg

Et stærkt hold på 26 mænd og kvinder med Benedikte Kiær i spidsen blev i torsdags opstillet til Regionsrådsvalget i november. Det skete – meget passende – på Herlev Hospital og vores egen Christoffer Buster Reinhardt blev opstillet som nr. 5. Helt uden dramatik skete det ikke, da der en kort overgang var optræk til kampvalg. Men i sidste ende skete alle valg uden afsteming.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 14:58

| Ingen kommentarer »

Skatteforligets forslag om en multimedieskat ligner mere og mere en ommer. Som formand for Foreningen for Distance og Internethandel så er jeg kritisk overfor tiltag, der vil begrænse udbredelse og brug af PC’ere, mobiltelefoner og alt det andet udstyr, som gør Danmark til en førende IT-nation – og det vil multimedieskatten entydigt.

At den så også rammer de små håndholdte PDA’ere og mobiltelefoner, som hjemmeplejen bruger landet over, sætter blot prikken over i’et. Reelt så betyder det, at enten så beskattes et obligatorisk arbejdsredskab (og den største del af social- og sundhedshjælperens skattelettelse forsvinder) eller også parkeres det på rådhuset og kommunen mister halve og hele timer i effektiv arbejdstid. Det er for tosset og jeg kan kun være enig med de borgmestre, som kritiserer det – omend det vel næppe vil bombe udviklingen i kommunerne “tilbage til stenalderen” som Fabrin udtaler.

Men tilbage på tegnebrættet med multimedieskatten – her må regeringen og Dansk Folkeparti kunne finde på en bedre løsning.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 18:53

| Ingen kommentarer »

05  Apr
Livet som kandidat

For en ny kandidat som mig, så er der mange – rigtig mange – ting at få lært og læst. Så er der noget bedre end at bruge 4 lørdage til at få styr på Rudersdals budget, kommuneplan, partiets program, praktikken omkring valgkamp etc. – nej vel – og da slet ikke, når den første lørdag så falder på den første rigtige forårsdag  i år.

Men spøg til side, vi fik faktisk en fængslende indførsel i den kommunale budgetverden af Finn Hansen og blev lidt klogere på de metoder, som bruges der. De varierer i sværhedhedgrad fra ens eget husholdningsbudget – kommunen skal balancere indtægter og udgifter – til noget, der minder mere om kvantefysik – vi afleverer ca. 900 mio. kr. til andre kommuner under udligningsordninger, som måske 5 mennesker i Danmark forstår fuldt ud. Særligt interesserede kan finde budgettet her.

Kommuneplanen behandles i disse dage og måneder og de overordnede træk blev gennemgået af Byplanchef Kaj Sørensen. Det blev til 1½ times Tour de Force i de rigtig mange regler, som gælder. For mig var det navnlig interessant at se de overordnede rammer for hele kommunen.

Men det var rart at komme igang, godt at møde de andre kandidater igen og på trods af det fine forårsvejr, så jeg glæder mig faktisk allerede til de næste tre lørdage!

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 14:10

| Ingen kommentarer »

05  Apr
Beboermøder!

En af de sjovere opgaver som formand for et boligselskab er at deltage i de årlige beboermøder i de forskellige beboelser. Gl. Holte Boligselskab har 6 afdelinger bygget fra 1949 og til 2005 og med en tilsvarende broget beboersammensætning.

Der er beboere, der har boet siden opførelsen i 1948, og der er beboere som først lige er flyttet ind og selvom gennemsnitsalderen nok er ganske høj, så er der en pæn spredning på mødet og i de fleste afdelingsbestyrelser.

Fremmødet var pænt med op til 70% repræsentation (i vores mindste afdeling med 10 boliger) – samme afdeling udmærkede sig med at have en afghansk familie med på mødet. For skal der lidt malurt i bægeret – og det skal der – så er det at der på 5 ud af 6 møder beboere ikke var nogen deltagere med anden baggrund end dansk. Og da afdelingsbetyrelserne vælges af de fremmødte, så går det igen i bestyrelserne. Det er ikke særligt prangende og det giver en formand lidt  rynker i panden og nogle overvejelser om, hvordan vi kan blive bedre til at inkludere alle familer.

Det har de kunnet klare i en lille afdeling med 10 boliger og det må også kunne klares bedre i de andre afdelinger!

Men det skal nu ikke dæmpe min begejstring over at se beboerdemokratiet “in action” – Det går faktisk godt i vores afdelinger!

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Nyheder kl. 13:24

| Ingen kommentarer »

« tidligere indlæg