Claus Hjortings blog » 2013 » July

I den seneste tid har lokalaviserne været fyldt med opløftende og positive historier om, hvordan kommunalbestyrelsen i samarbejde med borgere vil arbejde med en helhedsplan, som skal løfte Birkerød Hovedgade. Der skal kortlægges, analyseres og udvikles en visionsplan forstår jeg på Benny Würtz og der skal arbejdes videre med bymidteprojektet i den nye kommunalbestyrelse lyder det fra Erik Mollerup. Jeg er tvivlende overfor de planer.

Detailhandlen flytter på nettet
Jeg har i 8 år været formand for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH). Det er FDIH’s forventning, at halvdelen af detailomsætningen (bortset fra fødevarer) i 2020 vil ske på nettet. Så i 2020 vil halvdelen af alle køb af fx tøj, smykker og legetøj ske på nettet. I 2012 steg nethandlen med 19 % eller ca. 10 mia. kr. –og den udvikling vil fortsætte – og det er ikke de unge der handler mest på nettet, ifølge Dansk E-handelsanalyse, så er den gruppe, der bruger flest penge på nettet, personer mellem 50-64 år. Det er altså de mennesker, som plejer at komme på hovedgaden.
Birkerød Hovedgade

Den udvikling rammer selvfølgelig bredt i den fysiske detailhandel, men den rammer navnlig lidt mindre indkøbscentre som Birkerød Hovedgade. Så mens der planlægges i kommunen, så flytter handlen og det sker lige nu.

Findes du ikke på nettet – findes du ikke!
6 ud af 10 starter på nettet, når de skal handle i en fysisk forretning – og hvor er Birkerød Hovedgade på nettet?
Nogen af de lokale butikker er på nettet og handelsstandsforeningen har en hjemmeside (birkeroedbutikkerne.dk), men hvor er den tilstedeværelse på nettet, som skal lokke både gamle og nye kunder til? Eller sagt med andre ord, hvorfor driver forretningerne og handelsstandsforeningen ikke et levende, sjovt og dynamisk forum på nettet – på Facebook?

Hvorfor Facebook?
Fordi Facebook virker. Og det kan trække nye kunder til og få de bestående til at komme tiere. Og vi behøver ikke gå langt for at finde en succeshistorie – bare spørg Birkerød Fiskehus, som har oplevet markant fremgang efter at de kom på Facebook, og de er ikke de eneste.
Så jeg vil gerne være helt konkret: Kom på nettet, kom på Facebook, for hvis Birkerød Hovedgade og Handelsstandsforeningen bliver, hvor de er, så dør Birkerød Hovedgade midt i alle de gode intentioner og de mange handlingsplaner. Og hvem ved måske kan en målrettet tilstedeværelse på nettet også overflødiggøre brugen af nogle af kommunens midler, som sagtens kan bruges andre steder. Vi kunne jo fx sænke grundskylden eller dækningsafgiften.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:16

| 18 kommentarer »

Et mundhed siger, at når argumenterne slipper op begynder fornærmelserne og det faldt mig straks ind, da jeg læste Erik Mollerups indlæg den 18. juni I Rudersdal Avis om grundskylden. I indlægget beskyldes Det Konservative Folkeparti blandt andet for at drive cirkus frem for ansvarlig politik.

Fakta er blot, at boligejere i Ruderdal i dag betaler den højeste grundskyld i Danmark. Boligejerne betaler ifølge Realkreditrådet i gennemsnit 27.230 kr. i 2013 og vil stige til 29.139 kr. i 2014, hvis ikke grundskyldspromillen sættes ned.

Fakta er også, at grundskylden siden 2002 er mere end fordoblet og at grundskylden i 2014 vil være steget med 22% i forhold til 2011, hvis grundskyldspromillen holdes uændret.

Vi mener i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldsskruen er gået over gevind og at stigningstaksterne langt overstiger det rimelige. Vi er derfor modstandere af yderligere stigninger i de beløb, som boligejerne i Rudersdal betaler i grundskyld. Og vi vil kæmpe for en nedsættelse af grundskyldssatsen ved budgetforhandlingerne i efteråret, så dette mål kan nås.

Det er hverken cirkus eller anden underholdning – det er god borgerlig politik.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:04

| Ingen kommentarer »

Jeg har et ret ideologisk syn på grundskyld: Den er for høj og har uacceptable bivirkninger, bl.a. for pensionister.

Pensionister har allerede nu problemer med at blive boende i deres hus (som nævnt i Frederiksborg Amtsavis forleden). Men det skræmmende er, at grundskylden – med uændrede grundpriser og sats – i løbet af de kommende 8 år vil stige med yderligere 66%, så en gennemsnitsboligejer Rudersdal i følge Nordea skal betale ca. 51.000 i grundskyld om året.

Hvordan det kan forsvares ved jeg ikke.

I Ruderdal taler vi meget om “længst muligt i eget hjem” og “aktiv hver dag”, men det er vi ved at beskatte os væk fra. Se fx denne artikel i Frederiksborg Amtsavis:

Pensionister klemt af grundskyld

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:03

| Ingen kommentarer »