Claus Hjortings blog » Blog Archive » Venstres grundskyldsskrue er gået over gevind!

Et mundhed siger, at når argumenterne slipper op begynder fornærmelserne og det faldt mig straks ind, da jeg læste Erik Mollerups indlæg den 18. juni I Rudersdal Avis om grundskylden. I indlægget beskyldes Det Konservative Folkeparti blandt andet for at drive cirkus frem for ansvarlig politik.

Fakta er blot, at boligejere i Ruderdal i dag betaler den højeste grundskyld i Danmark. Boligejerne betaler ifølge Realkreditrådet i gennemsnit 27.230 kr. i 2013 og vil stige til 29.139 kr. i 2014, hvis ikke grundskyldspromillen sættes ned.

Fakta er også, at grundskylden siden 2002 er mere end fordoblet og at grundskylden i 2014 vil være steget med 22% i forhold til 2011, hvis grundskyldspromillen holdes uændret.

Vi mener i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldsskruen er gået over gevind og at stigningstaksterne langt overstiger det rimelige. Vi er derfor modstandere af yderligere stigninger i de beløb, som boligejerne i Rudersdal betaler i grundskyld. Og vi vil kæmpe for en nedsættelse af grundskyldssatsen ved budgetforhandlingerne i efteråret, så dette mål kan nås.

Det er hverken cirkus eller anden underholdning – det er god borgerlig politik.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:04

| Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Din kommentar

NB: For at hindre spam, skal kommentaren godkendes - det kan tage lidt tid - men den kommer.