Claus Hjortings blog » Blog Archive » Erhvervslivet – Nerven i Rudersdal

Når vi i Det Konservative Folkeparti kalder Rudersdal for “mere end et sted vi bor”, så sigter vi bl.a. til, at erhvervslivet i kommunen er blevet forbigået i de mange år, hvor fokus mest har været på Rudersdal som “bokommune”.

Det ser man mange steder dels i detailhandlen, hvor flagrende og skiftende planlægning gør det sværere for fx Birkerød Hovedgade at klare sig i konkurrencen med de store centre og e-handel dels i at sagsbehandlingen i Teknisk Forvaltning er blandt de absolut langsomste i Danmark. Vi er nr. 88 ud af 98 kommuner på det punkt.

Det kan også aflæses direkte i medarbejderantallet. Siden 2009 har Rudersdal mistet 4.000 arbejdspladser i det private erhvervsliv! Det bliver ikke bedre af at Microsoft vil flytte sin udviklingsafdeling i Trørød/Vedbæk til Lyngby. Det koster flere hundrede arbejdspladser i Rudersdal.

Det skal vi gøre noget ved. Vi skal starte med en holdningsændring i kommunalbestyrelsen og i forvaltningen. Kommunen skal være til for erhvervslivet ikke omvendt. Vi skal også se på, hvilke muligheder kommunen har for at bruge lokale virksomheder mere og for at udlicitere mere også til lokale virksomheder.

Til gengæld er vi noget tøvende overfor det forslag som lige nu behandles i kommunalbestyrelsen om et Erhvervs- og vækstråd. Vi undrer os over, at Dansk Erhverv ikke er inviteret med og – navnlig i disse dage – så undrer jeg mig over, at det på forhånd er fastlagt at rådet skal ud og rejse én gang om året.

Jeg har intet imod inspirationsrejser, men de skal da planlægges efter behov ikke efter en på forhånd fastsat plan. Og så kan det da godt være at der i ét år er 2 eller 3 rejser og i et andet år ingen.

Microsoft i Vedbæk

Microsofts center i Vedbæk

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 12:53

| Ingen kommentarer »

Skriv en kommentar

Din kommentar

NB: For at hindre spam, skal kommentaren godkendes - det kan tage lidt tid - men den kommer.