Claus Hjortings blog » Kommentarer
03  Oct
Nem for hvem?

NemPlads, NemPost, NemLog-in det skal være nemt i Rudersdal Kommune – men hvem er det nemt for?

Jeg deltager i Rudersdalmøderne, og der fik jeg denne besked i en mail:

“I overensstemmelse med kommunens digitaliseringsstrategi vil indbydelse og andre materialer til Rudersdal Møder fremover blive fremsendt via NemPost. Er du ikke tilmeldt NemPost via MinRude, vil du modtage et print af mail og materiale per post.”

Så i stedet for at få en e-mail vil jeg fremover skulle logge på med NemID eller få det på papir med post. det kaldes et fremskridt – og hvorfor? “af hensyn til kommunens digitaliseringsstrategi”. Det er ikke fordi, der er et behov eller en effektivisering, det er blot af hensyn til Kommunens strategi. Men er en e-mail da ikke digital? Så måske kommunens digitaliseringsstrategi er flest mulige i deres egne systemer, uden hensyn til om det er en passende løsning?

Det er ikke det første symptom: NemID på forældreintra og fadæsen med det fejlfyldte NemPlads er udtryk for tilsvarende tankegang, hvor kommunens hensyn kommer før brugernes og med ganske forudsigelige resultater.

Intelligent brug af IT kræver fokus på brugeren ikke Rudersdal Kommunes – det har banker og andre vidst i årtier – det er på tide at det også synker ind i Rudersdal Kommune. I mellemtiden ser jeg frem til nu at få post fra Rudersdal Kommune.

Post

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 16:01

| 2 kommentarer »

Mit læserbrev i Frederiksborg Amtsavis fredag:

Jens Ive har på sin side på Facebook visioner om Rudersdal skal være “Danmarks bedste bokommune”, med ”sammenhæng for familien” og ”en tryg senioralder”. Desværre er Jens Ive ikke villig til at tage skridtet videre og sikre, at visionen kan blive til virkelighed.

Ifølge Nordea så vil en gennemsnitlig boligejer i Rudersdal i 2021 betale 50.793 kr. i grundskyld om året. Det er en stigning på 66%.

Den udvikling vil give massive problemer for børnefamilier, som allerede har betydelige udgifter til daginstitutioner og meget andet. De kan blive tvunget til at flytte ud af Rudersdal. For de pensionister, som Jens Ive vil sikre en ”tryg senioralder”, vil valget stå mellem at flytte eller at gældsætte sig for at betale grundskyld. Og med pressede børnefamilier og klemte pensionister, så klinger ”Danmarks bedste bokommune” pludseligt hult.

Under kommunalbestyrelsesmødet i onsdag søgte Jens Ive at skyde skylden på grundskyldsstigningen på staten, men det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter grundskyldspromillen.

Vi i Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at Rudersdal skal udvikle sig til en velhaverghetto for par uden børn. Og vi er derfor villige til at tage det seje træk, som der skal til for finde finansieringen til at holde grundskylden på tåleligt niveau – Det er Venstre helt tydeligt ikke.

Klip fra Frederiksborg Amtsavis

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:19

| Ingen kommentarer »

Mit og min nevøs indlæg i Frederiksborg Amtsavis i dag. Essensen: 10. klasse bør forbedres markant og vi skal blive bedre til at stille krav til elever, forældre og lærere.

– – –

I disse dage vender skoleeleverne tilbage til skolerne og et nyt skoleår, det gælder også ca. 50 elever i 10. klasse i Rudersdal. De skal det næste års tid tilbringe meget af deres tid på en dyster, noget slidt 3. sal på Mantziusgården. Om de også i år mødes med ordene ”Det her er frivilligt for jer, så hvis I ikke gider være her, så gå!” ved vi ikke, men det var nogle af velkomstordene sidste år.

Mantziusgården - 10. klasse på 3. sal

På den baggrund er det ikke overraskende, at de enkelte elevers udbytte af et 10. skoleår varierer utroligt meget – og det er måske heller ikke overraskende, at Børne- og Skoleudvalget har lanceret udviklingen af et nyt 10. klassetilbud. Det nye i tilbuddet bl.a. flere timer, en uddannelses- og udviklingsplan og mere individuelle brobygningsforløb til ungdomsuddannelser og endelig en ny læseplan og kvalitetsmodel.

Vi synes, at udspillet er gammel vin på nye flasker. Der er allerede i dag krav, om at der udarbejdes en uddannelsesplan for elever i 10. klasse, men der er ingen konsekvenser af at ikke at følge den. Derfor kunne man i sidste skoleår jævnlig se 2-8 elever ud af 16 være tilstede til undervisningen. Det må og skal kunne gøres bedre. Og hvad nytter det at øge timetallet, hvis eleverne ikke er til stede.

Vi mener, at fysiske rammer har betydning, så 10. klasse bør flyttes til mere tidssvarende, lysere og mere attraktive rammer gerne i forbindelse med andre ældre elever. Det vil give muligheder for at tilpasse undervisningen, så den også når de elever, som ikke får nok ud af traditionel tavleundervisning.
Men vigtigst af alt så mener vi, at udmeldinger og holdninger har betydning. Vi skal forvente, at eleverne i 10. klasse kommer til timerne og vi skal turde tage dialogen og om nødvendigt konfrontationen, når aftaler ikke holdes eller undervisningen ikke passes.

Er holdningerne ikke på plads, så kommer de mange fine ord og planer fra Børne- og Skoleudvalget ikke til at nytte noget.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 23:35

| 7 kommentarer »

Efter mit indlæg i Frederiksborg amtsavis (ikke på nettet, men gengivet nedenfor) har der været en livlig debat her og på Facebook om Hovedgaden og dens fremtid. Der er navnlig fire ting, som bliver fremført:

1. Lejen er for høj og højere end fx i Lyngby eller Hørsholm
2. Servicen er dårlig
3. Udvalget er for lille og
4. Priserne er afgørende

Men hvad er fup og hvad er fakta?
Fup eller Fakta
1. Lejen – Fup
Jeg har set på nogle af de ledige lejemål i Birkerød (videobutikken overfor Punkt 1 og det gamle apotek) og sammenlignet med to lejemål i Lyngby (et i den fjerne ende af Lyngby Hovedgade og et ved Svaneapoteket) og et i Hørsholm midt på hovedgaden. Og en ting er helt klar: Lejen er markant højere i Lyngby end i Birkerød op til 2-3 gange højere. Lejemålet i Hørsholm er på niveau med det gamle apotek og en del højere end videoforretningen.

Så set fra mit perspektiv – mest Fup. Om lejen så skal længere ned i Birkerød det må tiden vise.

2. Service – Uafgjort
Det er svært at vurdere, personligt synes jeg ikke, at servicen på Hovedgaden er meget forskellig fra service (eller mangel på samme) i Lyngby eller København. Men måske er det sådan, at vi forventer meget bedre service i de lokale butikker?

3. Udvalget er for lille – mest Fakta
Udvalget er ihvertfald utvivlsomt mindre end fx i Lyngby eller Hørsholm, og skal man browse butikker for at få fornemmelse for moden og udvalget, så er Lyngby formentlig et bedre valg. Men for én som mig, som shopper ret målrettet er udvalget helt fint.

4. Priserne er afgørende – mest Fup
Selv på nettet er det kun hver tredie, der lægger afgørende vægt på prisen. Service, udbud, kvalitet og bekvemmelighed er lige så vigtige eller vigtigere. Topscoreren er bekvemmelighed – det skal være nemt og tilgængeligt. Så åbningstiderne kan være en langt større hæmsko end prisen!

Men hvad siger I – hvad er fup og hvad er fakta?

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 13:48

| 4 kommentarer »

I den seneste tid har lokalaviserne været fyldt med opløftende og positive historier om, hvordan kommunalbestyrelsen i samarbejde med borgere vil arbejde med en helhedsplan, som skal løfte Birkerød Hovedgade. Der skal kortlægges, analyseres og udvikles en visionsplan forstår jeg på Benny Würtz og der skal arbejdes videre med bymidteprojektet i den nye kommunalbestyrelse lyder det fra Erik Mollerup. Jeg er tvivlende overfor de planer.

Detailhandlen flytter på nettet
Jeg har i 8 år været formand for Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH). Det er FDIH’s forventning, at halvdelen af detailomsætningen (bortset fra fødevarer) i 2020 vil ske på nettet. Så i 2020 vil halvdelen af alle køb af fx tøj, smykker og legetøj ske på nettet. I 2012 steg nethandlen med 19 % eller ca. 10 mia. kr. –og den udvikling vil fortsætte – og det er ikke de unge der handler mest på nettet, ifølge Dansk E-handelsanalyse, så er den gruppe, der bruger flest penge på nettet, personer mellem 50-64 år. Det er altså de mennesker, som plejer at komme på hovedgaden.
Birkerød Hovedgade

Den udvikling rammer selvfølgelig bredt i den fysiske detailhandel, men den rammer navnlig lidt mindre indkøbscentre som Birkerød Hovedgade. Så mens der planlægges i kommunen, så flytter handlen og det sker lige nu.

Findes du ikke på nettet – findes du ikke!
6 ud af 10 starter på nettet, når de skal handle i en fysisk forretning – og hvor er Birkerød Hovedgade på nettet?
Nogen af de lokale butikker er på nettet og handelsstandsforeningen har en hjemmeside (birkeroedbutikkerne.dk), men hvor er den tilstedeværelse på nettet, som skal lokke både gamle og nye kunder til? Eller sagt med andre ord, hvorfor driver forretningerne og handelsstandsforeningen ikke et levende, sjovt og dynamisk forum på nettet – på Facebook?

Hvorfor Facebook?
Fordi Facebook virker. Og det kan trække nye kunder til og få de bestående til at komme tiere. Og vi behøver ikke gå langt for at finde en succeshistorie – bare spørg Birkerød Fiskehus, som har oplevet markant fremgang efter at de kom på Facebook, og de er ikke de eneste.
Så jeg vil gerne være helt konkret: Kom på nettet, kom på Facebook, for hvis Birkerød Hovedgade og Handelsstandsforeningen bliver, hvor de er, så dør Birkerød Hovedgade midt i alle de gode intentioner og de mange handlingsplaner. Og hvem ved måske kan en målrettet tilstedeværelse på nettet også overflødiggøre brugen af nogle af kommunens midler, som sagtens kan bruges andre steder. Vi kunne jo fx sænke grundskylden eller dækningsafgiften.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:16

| 18 kommentarer »

Et mundhed siger, at når argumenterne slipper op begynder fornærmelserne og det faldt mig straks ind, da jeg læste Erik Mollerups indlæg den 18. juni I Rudersdal Avis om grundskylden. I indlægget beskyldes Det Konservative Folkeparti blandt andet for at drive cirkus frem for ansvarlig politik.

Fakta er blot, at boligejere i Ruderdal i dag betaler den højeste grundskyld i Danmark. Boligejerne betaler ifølge Realkreditrådet i gennemsnit 27.230 kr. i 2013 og vil stige til 29.139 kr. i 2014, hvis ikke grundskyldspromillen sættes ned.

Fakta er også, at grundskylden siden 2002 er mere end fordoblet og at grundskylden i 2014 vil være steget med 22% i forhold til 2011, hvis grundskyldspromillen holdes uændret.

Vi mener i Det Konservative Folkeparti, at grundskyldsskruen er gået over gevind og at stigningstaksterne langt overstiger det rimelige. Vi er derfor modstandere af yderligere stigninger i de beløb, som boligejerne i Rudersdal betaler i grundskyld. Og vi vil kæmpe for en nedsættelse af grundskyldssatsen ved budgetforhandlingerne i efteråret, så dette mål kan nås.

Det er hverken cirkus eller anden underholdning – det er god borgerlig politik.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:04

| Ingen kommentarer »

Jeg har et ret ideologisk syn på grundskyld: Den er for høj og har uacceptable bivirkninger, bl.a. for pensionister.

Pensionister har allerede nu problemer med at blive boende i deres hus (som nævnt i Frederiksborg Amtsavis forleden). Men det skræmmende er, at grundskylden – med uændrede grundpriser og sats – i løbet af de kommende 8 år vil stige med yderligere 66%, så en gennemsnitsboligejer Rudersdal i følge Nordea skal betale ca. 51.000 i grundskyld om året.

Hvordan det kan forsvares ved jeg ikke.

I Ruderdal taler vi meget om “længst muligt i eget hjem” og “aktiv hver dag”, men det er vi ved at beskatte os væk fra. Se fx denne artikel i Frederiksborg Amtsavis:

Pensionister klemt af grundskyld

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 14:03

| Ingen kommentarer »

Nogle af tilhørerne
I fredags havde vi indvielse af “Skrænten” bag Ny Holte Port. Det er et nyt rekreativt område for beboerne, som har været 2½ år undervejs – det er blevet fantastisk vellykket med blomsterkummer, bænke, borde og ikke mindst mulighed for at nyde sol, vind og vejr.

Anlægget er muliggjort af Gl. Boligselskab og støttet af Boligkontoret Danmark. Jeg forestod indvielsen som formand for bestyrelsen og min tale kan ses ved at klikke nedenfor.

Læs resten af indlægget »

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 17:20

| Ingen kommentarer »

I dag på berlingske.dk har Naser Khader et indlæg om det foreslåede kulturcenter på Manhattan. I indlægget opfordrer han til at centret flyttes, da det bl.a. skader relationerne til muslimer og der er en løst funderet bredside mod Imam Rauf, der er inititativtager til projektet.

Hvor er det dog trist at skulle læse et ekko af den yderste højrefløj i USA fra et konservativt folketingsmedlem. I USA bruges det foreslåede kulturcenter af Sarah Palin, Newt Gingrich m.fl. som et redskab til at lægge alle muslimer for had.

En opgivelse af projektet vil ikke føre til en forsoning, men vil være en sejr for de mest reaktionære og muslimfjendske kræfter i USA, som blot vil give dem mere blod på tanden i deres heksejagt.

Så i stedet for at videreføre vage beskyldninger mod Rauf (der indtil denne sag opstod var både Bush’ og Fox News’ repræsentant for moderate muslimer), så burde Khader læse borgmesteren i New Yorks tale fra i går, hvor han forsvarede centret i følge Wall Street journal sagde han bl.a.:

“The question will then become, how big should the ‘no-mosque zone’ be around the World Trade Center site? There is already a mosque four blocks away. Should it be moved?”… “This is a test of our commitment to American values. We have to have the courage of our convictions. We must do what is right, not what is easy.” og

“Let me declare that we in New York are Jews and Christians and Muslims, and we always have been. And above all of that, we are Americans, each with an equal right to worship and pray where we choose.”

Det er et eksempel til efterfølgelse.

The Daily Show er selvfølgelig på sagen:

The Daily Show With Jon Stewart Mon – Thurs 11p / 10c
Mosque-Erade
www.thedailyshow.com
Daily Show Full Episodes Political Humor Tea Party
The Daily Show With Jon Stewart Mon – Thurs 11p / 10c
Extremist Makeover – Homeland Edition
www.thedailyshow.com
Daily Show Full Episodes Political Humor Tea Party

Edit: Opdateret med link til Bloombergs tale.

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer, Politik kl. 11:29

| Ingen kommentarer »

11  Aug
Blåt flertal?

Ihvertfald i følge Yougov/Zaperas måling i MetroXpress i dag (dog ex de nordatlantiske mandater) og en lille fremgang til de konservative:

Oprettet af Claus_Hjorting, lagt under Kommentarer kl. 9:25

| Ingen kommentarer »

« tidligere indlæg Næste indlæg »